https://www.high-endrolex.com/17

Domov se zvláštním režimem

Domov pro seniory

Cílová skupina

reprak3

 

  • Senioři starší 65 let, kteří vlivem stáří, nemocí, ztráty soběstačnosti nejsou schopni sami, s pomocí rodiny ani terénních sociálních služeb zajistit své životní potřeby.

Domov Modrý kámen, p. s. s., může odmítnout poskytnout službu zájemcům:

  • jejichž situace vyžaduje poskytnutí jiné sociální služby
  • z důvodu naplnění kapacity
  • jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
  • s kterými poskytovatel sociálních služeb vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Kritéria pro přijetí

  • Žadatelé s trvalým bydlištěm v Mnichově Hradišti nebo žadatelé s trvalým bydlištěm ve spádových obcích Města Mnichovo Hradiště. 
  • Žadatelé, kteří nesplňují bod 1., ale mají v Mnichově Hradišti a jeho spádových obcích rodinné příslušníky nebo osoby blízké, které zde trvale žijí. Umístěním takového žadatele by rodina či blízcí měli možnost být nápomocni v péči o něj.
  • Žadatelé, kteří jsou z okresu Mladá Boleslav. 
  • Všichni ostatní žadatelé, v případě volné kapacity.

Adresa

Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb
Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01

Kontaktujte nás

Telefonické spojení

Recepce: 326 774 051734 313 519

 

 

 

https://www.high-endrolex.com/17