https://www.high-endrolex.com/17

Domov se zvláštním režimem

Domov pro seniory

Veřejný závazek

reprak3

Poslání

Posláním Domova Modrý kámen p. s. s, - domova pro seniory je poskytovat důstojné podmínky života klientům, jejichž soběstačnost je natolik snížená, že nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Při poskytování sociálních služeb se vychází z individuálních potřeb klientů, je podporován rozvoj jejich soběstačnosti, přičemž jsou respektována základní lidská práva a svobody. Zachovat co nejdéle plnohodnotnou kvalitu života klienta.

Cíle 

Uspokojování potřeb klientů individuálním přístupem.

Po přijetí klienta do zařízení podporovat dosavadní způsob jeho života.

Podporovat udržování kontaktu s rodinou a blízkými.

Zásady poskytované sociální služby

Sociální služby v Domově Modrý kámen, p. s. s.,  jsou poskytovány na základě těchto principů:

RESPEKTOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH POTŘEB KLIENTŮ

  • Respektování práv.
  • Respektování soukromí.
  • Respektování vlastní volby.
  • Podpora samostatnosti a nezávislosti (podpora klientů jen v oblastech, ve kterých pomoc skutečně potřebují).

ODBORNOST

  • Vzdělávání personálu (prohlubování a zvyšování kvalifikace).

DISKRÉTNOST

  • Personál zachovává mlčenlivost.
  • Personál zachovává diskrétnost při zpracování informací.

NESTRANNOST

  • Personál se chová ke klientům nestranně, nesoudí, nehodnotí.

STANDARIZOVANÉ PRACOVNÍ POSTUPY

  • Průběh služby se řídí standardy kvality sociálních, metodickými postupy a vnitřními směrnicemi. 

 

Adresa

Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb
Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01

Kontaktujte nás

Telefonické spojení

Recepce: 326 774 051734 313 519

 

 

 

https://www.high-endrolex.com/17